Các khóa học đã đăng ký

Học trực tuyến là phương pháp học nhanh nhất, tiếp cận với kiến thức hiện đại

Tận hưởng môi trường giáo dục chất lượng sẽ đem tới cho bạn những bài học và trải nghiệm quý báu nhất của cuộc sống. Hệ thống đào tạo trực tuyến hiện đại chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
EduNow<br />trải nghiệm giáo dục quốc tế
EduNow
trải nghiệm giáo dục quốc tế
EduNow là hệ thống đào tạo trực tuyến hiện đại rất thuận tiện cho học viên ở bất cứ đâu tham gia học. EduNow liên kết với rất nhiều đối tác là chuyên gia của các trường đại học trong nước và quốc tế.
EduNow<br />tuổi trẻ năng động hội nhập
EduNow
tuổi trẻ năng động hội nhập
Học trực tuyến là một xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Hãy tham gia các khóa học trên EduNow để phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng làm việc.
0+
Học viên mỗi năm
0%
Sinh viên quốc tế
0%
Cử nhân có việc làm ngay
0+
Doanh nhân được đào tạo
0+
Giải thưởng về giáo dục

Các khóa học nổi bật

Chương trình: Nguyễn Quốc Phồn
Thời gian đào tạo: khóa học nổi bật
Ngôn ngữ:
Học phí: 2,000,000₫
Chương trình: Hoang Quang Trung
Thời gian đào tạo: khóa học nổi bật
Ngôn ngữ:
Học phí: 8,000,000₫
Chương trình: ADT Quốc Tế
Thời gian đào tạo: khóa học nổi bật
Ngôn ngữ:
Học phí: 2,000,000₫
Chương trình: Hoang Quang Trung
Thời gian đào tạo: khóa học nổi bật
Ngôn ngữ:
Học phí: 12,000,000₫
Chương trình: Hoang Quang Trung
Thời gian đào tạo: khóa học nổi bật
Ngôn ngữ:
Học phí: 24,000,000₫

Dịch vụ thuê phòng học trực tuyến

Chương trình: ADT Quốc Tế
Thời gian đào tạo: Phòng học trực tuyến
Ngôn ngữ:
Học phí: 150,000₫
Chương trình: ADT Quốc Tế
Thời gian đào tạo: Phòng học trực tuyến
Ngôn ngữ:
Học phí: 5,000₫
Chương trình: ADT Quốc Tế
Thời gian đào tạo: Phòng học trực tuyến
Ngôn ngữ:
Học phí: 250,000₫

Tin tức nổi bật