Các khóa học đã đăng ký

Nâng cao năng lực doanh nhân 2021

Tên khóa học: Nâng cao năng lực doanh nhân 2021

Đối tượng tham gia: chủ doanh nghiệp, người có mong muốn làm chủ DN,  Giám đốc.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Phồn: Bồi dưỡng nâng cao năng lực doanh nhân

Chuyên gia Hoàng Quang Trung: Tư duy bản đồ tài chính

Lời mở đầu:

Khóa học: “NÂNG CAO NĂNG LỰC DOANH NHÂN & TƯ DUY BẢN ĐỒ TÀI CHÍNH”

Chuẩn bị bước sang năm mới 2021, một năm được dự kiến sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng là những cơ hội để cộng đồng DN vươn lên, bứt phá và làm mới mình. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp trụ vững trên thương trường? Làm sao để hình thành chuỗi giá trị phát triển bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam mở cửa hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới như hiện nay? Phải chăng Cạnh tranh các doanh nghiệp là cạnh tranh nãng lực giũa các Doanh nhân? DOANH NHÂN cần phải tu tạo những tố chất gì để đảm bảo năng lực lãnh đạo của chủ Doanh nghiệp? để DOANH NHÂN có khả năng quản trị Doanh nghiệp của mình ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững trong điều kiện thị trường luôn biến động và các nguồn lực của Doanh nghiệp luôn thay đổi?

Khóa học: NÂNG CAO NĂNG LỰC DOANH NHÂN - Chuyên gia giảng dạy Nguyễn Quốc Phồn với 20 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo doanh nghiệp và Khóa học: TƯ DUY BẢN ĐỒ TÀI CHÍNH - Chuyên gia giảng dạy Tiến sỹ Quản trị tài chính Hoàng Quang Trung, 19 năm kinh nghiệm đào tạo tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ là vũ khí cho các doanh nhân bước vào vận hội 2021 một cách tự tin và quyết tâm giành chiến thắng.

Đây là chương trình học trực tuyến trên Hệ thống đào tạo trực tuyến Edunow.today bao gồm 5 buổi học:

-           3 buổi học: NÂNG CAO NĂNG LỰC DOANH NHÂN

-           2 buổi học: TƯ DUY BẢN ĐỒ TÀI CHÍNH

Phần 1: Bồi dưỡng nâng cao năng lực doanh nhân:

I/ Sự cần thiết phải học chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực Doanh nhân?

Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực Doanh nhân cung cấp những kiến thức rất cần thiết cho người DOANH NHÂN, để DOANH NHÂN có khả năng quản trị Doanh nghiệp của mình ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững trong điều kiện thị trường luôn biến động và các nguồn lực của Doanh nghiệp luôn thay đổi. Việc Doanh nhân luôn phải nâng cao năng lực của mình là một đòi hỏi bắt buộc để bảo đảm Doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh và năng lực kinh doanh mà thị trường và môi trường luôn yêu cầu ở người chủ Doanh nghiệp. Sự học của DOANH NHÂN là yếu tố quyết định để DOANH NHÂN thành công trong sự nghiệp kinh doanh Doanh nghiệp. DOANH NHÂN của các nước luôn luôn được bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực quản trị Doanh nghiệp, nhằm phát triển Doanh nghiệp.

II/ Học chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực Doanh nhân đem lại lợi ích gì cho người tham gia học?

1.         Học chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực Doanh nhân giúp người tham gia học nâng cao được kiến thức về thị trường, môi trường của Doanh nghiệp của Doanh nghiệp, để DOANH NHÂN có được nhận thức đúng đắn, toàn diện, về thị trường và môi trường. Giúp DOANH NHÂN có được những chiến lược cho Doanh nghiệp thích hợp, nhằm đáp ứng được thị trường và môi trường. Giúp DOANH NHÂN có được kỹ năng chuyên nghiệp về Quản trị Doanh nghiệp để Doanh nghiệp ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững.

2.         Học chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực Doanh nhân còn giúp DOANH NHÂN tu tạo đủ những tố chất mà người DOANH NHÂN cần phải có để đảm bảo năng lực lãnh đạo của chủ Doanh nghiệp

3.         Giúp DOANH NHÂN rèn luyện và xây dựng tốt chân dung của người DOANH NHÂN, một yếu tố rất quan trọng của năng lực DOANH NHÂN.

4.         Giúp DOANH NHÂN giảm thiểu được nhiều rủi ro, mâu thuẫn trong hoạt động Doanh nghiệp

5.         Giúp DOANH NHÂN thuận lợi trong công việc Hội nhập kinh doanh, Hội nhập Doanh nghiệp, nhằm phát triển Doanh nghiệp trong kinh tế Thị trường Hội nhập

Phần 2: Tư duy  bản đồ tài chính:

Sự cần thiết học khóa học này:

1, Giúp bạn biết thiết lập mục tiêu tài chính và con đường thực hiện

2, Biết lập Kế hoạch tài chính để công ty hoạt động liên tục

3, Điểm hòa vốn

4, Tư duy về kinh tế và luật pháp để tránh bị tịch thu hàng, bị khóa Mã số thuế

5, Tư duy của người giầu

 Kiến thức thu được sau khóa học:

1,Biết cách lập mục tiêu tài chính rõ ràng, có thể đo lường và có con đường thực hiện

2, Biết cân đối nguồn tiền, vốn tự có để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục trước khi nghi đến lợi nhuận và những cơ hội kinh doanh

3, Biết sâu hơn về điểm hòa vốn để làm cơ sở cho việc triển khai mọi kế hoạch kinh doanh

Thời khóa biểu:

Học trực tuyến tại https://edunow.today

Phần 1: Bồi dưỡng nâng cao năng lực doanh nhân:

Chuyên gia đào tạo: Nguyễn Quốc Phồn:

Buổi  1: 1-3-2021: Doanh nhân với định hướng và tầm nhìn 2021

Buổi 2: Năng lực doanh nhân với cạnh tranh doanh nghiệp

Buổi 3:   Năng lực doanh nhân với cạnh tranh doanh nghiệp (tiếp theo)

Phần 2: Tư duy  bản đồ tài chính:

Chuyên gia đào tạo: Hoàng Quang Trung:

Buổi 4:

Phần 1: Cách đặt mục tiêu tài chính

Phần 2: Lập kế hoach tài chính đúng cách

Phần 3: Xác định điểm hòa vốn để làm cơ sở điều hành và đo lường sức khỏe tài chính

Buổi 5: 

Phần 4: Kiến thức kinh tế và luật thuế trong vận hành doanh nghiệp

Phần 5: Tư duy vận hành doanh nghiệp

 

Tham gia group để nhận hỗ trợ: https://zalo.me/g/kciytk659


Hotline hỗ trợ: Mr Ngọc-0983163468/ Ms. Yến-0912090988 Ms Mai-0948509698/Mr Hiệp-0986354152, Mr Trung- 0918222956

Hướng dẫn học viên

Dành cho cộng tác viên

Học trực tuyến tại https://edunow.today

Phần 1: Bồi dưỡng nâng cao năng lực doanh nhân:

Chuyên gia đào tạo: Nguyễn Quốc Phồn:

Buổi  1: 1-3-21: Doanh nhân với định hướng và tầm nhìn 2021

Buổi 2:  Năng lực doanh nhân với cạnh tranh doanh nghiệp

Buổi 3:  Năng lực doanh nhân với cạnh tranh doanh nghiệp (tiếp theo)

Phần 2: Tư duy  bản đồ tài chính:

Chuyên gia đào tạo: Hoàng Quang Trung:

Buổi 4: 

Phần 1: Cách đặt mục tiêu tài chính

Phần 2: Lập kế hoach tài chính đúng cách

Phần 3: Xác định điểm hòa vốn để làm cơ sở điều hành và đo lường sức khỏe tài chính

Buổi 5: 

Phần 4: Kiến thức kinh tế và luật thuế trong vận hành doanh nghiệp

Phần 5: Tư duy vận hành doanh nghiệp

Tham gia group để nhận hỗ trợ: https://zalo.me/g/kciytk659

Dành cho cộng tác viên

Hotline hỗ trợ: Mr Ngọc-0983163468/ Ms. Yến-0912090988 Ms Mai-0948509698/Mr Hiệp-0986354152, Mr Trung- 0918222956

 

 

 

Chuyên gia Nguyễn Quốc Phồn: 20 năm tư vấn và đào tạo doanh nghiệp.

Xem giới thiệu chuyên gia:https://academy.edunow.today/pages/chuyen-gia-nguyen-quoc-phon

 

Chuyên gia Hoàng Quang Trung: 19 năm đào tạo tư vấn tài chính doanh nghiệp

Xem giới thiệu chuyên gia: https://academy.edunow.today/pages/chuyen-gia-hoang-quang-trung

Hotline hỗ trợ: Mr Ngọc-0983163468/ Ms. Yến-0912090988 Ms Mai-0948509698/Mr Hiệp-0986354152, Mr Trung- 0918222956

 

 


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về EduNow, về các khóa học, về các hoạt động EduNow?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA CÁC BẠN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!